Vertikála

Pavel Černý: 26 let, a někteří lidé jsou ochotni na svobodu plivat!

Vertikála

Pavel Černý: 26 let, a někteří lidé jsou ochotni na svobodu plivat!
Listopad 1989 v Praze

Plus

Letos to bude už 26 let, kdy v naší vlasti padl totalitní režim a vydali jsme se na cestu svobody a demokracie. Možná jsme tehdy netušili, jak klopotná tato cesta bude a že po čtvrtstoletí se budou mnozí nostalgicky ohlížet po omezených jistotách a klidu minulého režimu.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají