Jak to bylo doopravdy

Prezidentské volby za první republiky nebyly tak hladké, jak se traduje

Jak to bylo doopravdy

Prezidentské volby za první republiky nebyly tak hladké, jak se traduje
Tomáš Garrigue Masaryk (1932)

Plus

Československo prožilo pouze malou část své existence v demokratickém uspořádání. Možná i proto se s nadějí a možná i nostalgií díváme na období první republiky. Ta existovala pouhých 20 let a v řadě parametrů byla vzorem i v tehdejším světě. Přesto ale můžeme nacházet jisté paralely s tak často kritizovanou současností.
Účinkuje: historik Jaroslav Rokoský
Připravila: Ivana Chmel Denčevová
Dramaturgie: Hynek Pekárek
Režie: Michal Bureš
Premiéra: 26. 6. 2017

Více z pořadu