Věda Plus

Hrozí i v Česku dopravní chudoba?

Věda Plus

Hrozí i v Česku dopravní chudoba?
V Pardubicích se tvořily dlouhé kolony, ve kterých uvíznuly i vozy hromadné dopravy

Plus

Rozevírají se nůžky mezi rozvíjející se elektromobilitou ve městech a ubýváním hromadné dopravy na venkově? Hrozí kvůli dražšímu palivu a zákazu spalovacích motorů od roku 2035 určitým oblastem a skupinám lidí v Česku takzvaná dopravní chudoba?
Renata Kropáčková

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Elektromobily a další druhy bezemisní dopravy jsou čím dál větším trendem, zatím však především mezi bohatšími vrstvami městské společnosti, pro lidi s nižším příjmem a pro venkovské oblasti, které se už teď potýkají se špatnou dopravní obslužností, je investice do elektro dopravy stále dost vysoká. Nehrozí s vysokými cenami paliva a zákazem spalovacích motorů od roku 2035 některým lidem tzv. dopravní chudoba. Téma pro Danuši proud. Dušanu Dokoupilovou se prognostického ústavu Centra společenských a psychologických věd slovenské Akademie věd. Vítejte ve vysílání. Dobrý den.

  • Dobrý den a děkujeme za pozvání. Co přesně znamená dopravní chudoba v kontextu dnešní doby?

  • A velmi zjednodušeně povedené je to stálo. Když se člověk nemůže dopravit na místo, kam nevím, no, tě potřebuje, abych zabezpečil také svoje základní potřeby a Prime ranám čase. A to znamená, že někdy se dostat do školy, do práce. Ale v Karových, ty bych měla uvést také konkrétnější příklady. Řekne ano. To znamená například děti z dětských oblastí a nechodí například na takový základ ne, ale o potřebné a ošetřeny a zdravotnické ošetření. A například nich chodí na rehabilitaci kvůli tomu, že se ta mně vědí dost. Ať mě vidí a přijdu tam. Ale musí částka mezi svými s pojmy, aby se tam dostali. Anebo příkladem jsou ještě takovým výraznějším příkladem co školy? Děti si mnohokrát vybírají školu ní je podle toho, jaké mají svoje daností, ale i Beran podle toho, aby se tam teď jako dostali. To znamená, že aby ráno nemuseli vstávat o spjatý, aby šli na gymnázium, na které můžu jíst. Ale vybavuji si na jevišti střediskovou obec a chodí do té na nějakou nižší střední školu.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají