Téma Plus

Čeští Němci v NDR: úspěšní zpěváci, vědci i politici. Poslechněte si dokument oceněný Česko-německou novinářskou cenou

Téma Plus

Čeští Němci v NDR: úspěšní zpěváci, vědci i politici. Poslechněte si dokument oceněný Česko-německou novinářskou cenou
Heinrich Rau a Kurt Blecha

Plus

Česko-německou novinářskou cenu za rok 2023 získala Veronika Kindlová za Téma Plus s názvem Čeští Němci v NDR: úspěšní zpěváci, vědci i politici. Popisuje v něm příběhy bezmála 800 tisíc Němců z Čech, kteří museli odejít do sovětské okupační zóny Německa, ze které se později stala Německá demokratická republika. Jejich osudy jsou u nás téměř neznámé. Poslechněte si celý vítězný dokument v audiozáznamu.
Veronika Kindlová

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • I posloucháte vysílání ČRo Plus.

  • Odsunuté československé nebo chcete-li sudetské Němce si většinou spojujeme s oblastmi někdejšího západního Německa, především s Bavorskem, které je jejich tradičním zastáncem. Sídlí tu řada politických kulturních a sociálních sudetoněmeckých organizací a také se tu konají pravidelné sudetoněmecké dny. Jenže významný počet Němců byl vysídlen také do pozdější Německé demokratické republiky, tedy východního Německa. Přestože se mnozí podíleli na tamním režimu, se o nich před rokem 89, ale ani později i příliš nemluvilo. Jak se jim v NDR žilo. Mohli se hlásit ke svému původu a sdružovat se. Jak se k nim východoněmecký režim choval? Na to se pokusíme odpovědět v příštích minutách a také si představíme některé zajímavé osudy. Příjemný poslech přeje a od mikrofonu zdraví Veronika Kindlová.

  • Začít musíme samozřejmě na konci druhé světové války. Poražené Německo bylo tehdy rozděleno na několik okupačních sektorů spravovaných jednotlivými vítěznými mocnostmi. Nás bude zajímat část Německa, kterou dostali do správy Sověti. Šlo o dnešní spolkové země Braniborsko, Durynsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko a kousek Dolního Saska a východní Berlín. Konec války, to je samozřejmě také odsun německého obyvatelstva z československých území. Celkem jich bylo vyhnáno kolem 3 milionů. Kolik jich skončilo právě v sovětské zóně? Na to už se ptám historika Tomáše Malíka z Ústavu pro studium totalitních režimů, který se zabývá vztahem socialistického Československa a Německé demokratické republiky.

Ostatní také poslouchají