Téma Plus

Československo a třetí svět: Námluvy s postkoloniálním světem. Socialismus je zárukou splnění cílů národně osvobozeneckého boje!

Téma Plus

Československo a třetí svět: Námluvy s postkoloniálním světem. Socialismus je zárukou splnění cílů národně osvobozeneckého boje!
Prezident Antonín Novotný a kambodžský princ Norodom Sihanuk 21. listopadu 1960 na Pražském hradě

Plus

Podpora tak zvaného národně osvobozeneckého boje, výstavba pivovarů, cukrovarů, elektráren. Vývoz zbraní, studentská stipendia, školení vojenských odborníků, technická i vědecká pomoc. To všechno, a ještě leccos dalšího bylo v dobách socialistického režimu součástí vztahů, které Československo udržovalo s – jak se tehdy říkalo: rozvojovými zeměmi. Tedy zeměmi třetího světa.
Veronika Kindlová

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Podpora tzv. národně osvobozeneckého boje, výstavba pivovarů, cukrovarů, elektráren, vývoz zbraní, studentská stipendia, školení vojenských odborníků. To všechno a ještě leccos dalšího bylo v dobách socialistického režimu součástí vztahů, které Československo udržovalo si, jak se tehdy říkalo, rozvojovými zeměmi, dnes spíše zeměmi třetího světa. Jaké tyto vztahy byly, co Československu přinesli a zbylo z nich dnes něco o tom bude třídílný seriál, jehož první část právě začíná. Od mikrofonu zdraví a pěkný poslech přeje Veronika Kindlová.

  • Prožíváme dobu nesmírně hlubokého. Je samý kořen jdoucího, i že ten nově sjeli vyvolávajícího obrození asijských, afrických domorodých národů déle, než bylo snesitelné, byli tito národy tlačí do bezvýznamnosti, pouhého do služby očkování těm, kteří měli odvahu a často až drzost nadnášet se na dně a státních, aniž tomu měli sebemenší oprávnění.

  • Říkal ministr Zdeněk Nejedlý ve své pravidelné rozhlasové relaci v dubnu roku 955, tedy v období, kdy východní blok včetně Československa navazoval se zmíněnými zeměmi nové vztahy. O nich si dnes budeme povídat s jednou historičkou a dvěma historiky. Poslechneme si několik nahrávek z rozhlasového archivu a to celé doprovodím melodiemi z dotčených zemí i od nás. Ale než se do toho pustíme, pojďme si nejprve ujasnit pojmy. Už padly termíny rozvojové země a třetí svět. V současnosti se místo nich někdy používá země globálního jihu. Světlo do těchto názvů se pokusí vnést historik Jan Koura z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd a ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají