Ranní úvaha

Malý traktát o kráse

Ranní úvaha

Malý traktát o kráse
Sandro Botticelli: Zrození Venuše

Vltava

Nedávno jsem s několika přáteli koštoval vzácné burgundské víno a jak to při takovém gustýrování chodí přišla řeč na podstatné věci života. Zaznělo slovo krása a následně myšlenka, že krása není nic jiného než koncept, potažmo společenská dohoda. Kdyby šlo jenom o proměnlivé ideály krásy, nic bych nenamítal, ale, ale v naší disputaci nešlo o kodex, ale o harmonii hmoty a ducha.

Ostatní také poslouchají