Názory a argumenty

Karel Hvížďala: Proč věříme lžím a ruské propagandě

Názory a argumenty

Karel Hvížďala: Proč věříme lžím a ruské propagandě
Ve městě ještě zbyla ruská propaganda

Plus

„Říkáme, že skutečná krása je nadčasová a nemá vlast. Ano, ale krása citu a myšlenky, nikoliv krása stylu. Styl není kosmopolitní jako myšlenka: má svou rodnou zem, své nebe a slunce.“ Napsal před pár stoletími klasik, a proto i stylem interpretace je možné nechat myšlenku inkarnovat v opak.
Karel Hvížďala

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Říkáme, že skutečná krása je nadčasová a nemá vlast. Ano, ale krása citu a myšlenky, nikoliv krása stylu. Styl není kosmopolitní jako myšlenka. Má svou rodnou zem, své nebe a slunce, napsal před pár stoletími klasik, a proto i stylem interpretace je možné nechat myšlenku intervenovat v opak. V roce 1989 jsme se připojili k civilizaci, kde vládl řád, tedy ústava a zákony. Zatímco u nás n. Minulém století devětkrát změnil název republiky, několikrát byla přepsána ústava a zákony. V hlavách lidí se zabydlel a nedůvěra ke státním institucím. Jen proto mohl Jára Cimrman v anketě ČT největší Čech zvítězit, i když nakonec byl ze soutěže vyloučen. A právě neexistence kultivovaného stylu, v němž je vždy ukryta morálka a institucionální nihilismus, vytvořil prostor pro lži a cizí propagandu. Sami jsme pak k tomu pomohl i po roce 1989. Tím, že jsme oslavovali to, co jsme měli odsoudit sametovou revoluci. Viníci minulých deformací nebyli potrestáni a začali ústavu zákony obcházet tak, jak byli zvyklí v minulém režimu. A činil tak nejen minulý prezident, ale i minulý premiér, který dokonce prohlásil, že neví, co je to právní stát, a tím nám sdělil, že zákony ho nezajímavý. Navíc státní zastupitelství není dodnes odděleno od státní správy a ani tu nebyla ustavena tzv. soudcovská rada, která by měla pravomoc určovat vztah justičních orgánů ke státní moci apod.. I veřejnoprávní média se nepodařilo osvobodit od vlivu parlamentu. A není se čemu divit. U nás byla cenzura zrušena o 300 let později než ve Velké Británii, kde se tak stalo již v roce 1695. U nás byla zrušena poprvé v roce 1989. A pakliže justice pomalá a ještě ne zcela obsazená emancipovanými jedinci přispívá k matení lidí. Tento neutěšený stav akceleroval rozvoj sociálních sítí a algoritmů, které jsou bez kontroly a doposud je tam možné skoro úplně beztrestně šířit jakékoliv bludy. To samozřejmě využívají populisté, kteří, jak vidíme při schvalování státního rozpočtu, který musí výdaje kvůli zadlužení uškrtit, se zaměřují hlavně na důchodce. Těch stále přibývá a již nehledí do budoucnosti a i na méně vzdělané lidi. Štěstí je, že tyto cílové skupiny, které delegují odpovědnost za sebe a za stát na vládu, jsou početně omezené, a tím limitují preference stran, které oslovují. Podobně. I vliv ruské propagandy má staré kořeny v panslavismu, který dle amerického prof. historie pomohla Robert Mak oči jo vznikl na Slovensku, ale zdá se, že se plete. Za původce je většinou uváděn Juraj Křižanič, katolický misionář ze 17. století, který byl choroba. Pravdu ale má, že na Slovensku podporují Rusko i dnes víc než v Česku. A navíc připomíná českou tradici dosáhnout míru za jakoukoliv cenu. Nebránili jsme se Hitlerovi ani Stalinovi, a proto někteří lidé u nás na ruskou propagandu slyší. Připomínám zase klasika každá republika zajde jeli vnitřní vůle slabší než vnější síly.

Ostatní také poslouchají