Pro a proti

Najděme motivované lékaře, kteří pohotovosti chtějí sloužit, a slušně je zaplaťme, navrhuje šéf sdružení praktiků

Pro a proti

Najděme motivované lékaře, kteří pohotovosti chtějí sloužit, a slušně je zaplaťme, navrhuje šéf sdružení praktiků
Zdravotnictví

Plus

Protest lékařů by měl díky dohodě s ministerstvem na zvýšení platů skončit v pátek. Personální situace nemocnic je ale stále napjatá. Pomohlo by, kdyby na pohotovostech začali víc sloužit praktičtí lékaři? „Víc než půlka praktiků tam slouží. To není vzhledem k tomu, jak je zdecimovaná primární péče, špatné číslo,“ míní šéf Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. „Někteří se na službách podílí, ale je jich výrazná menšina,“ říká ředitel Nemocnice Slaný Štěpán Votoček.
Karolína Koubová

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Protest lékařů, kteří od začátku prosince odmítali sloužit přesčasy, by měl skončit v pátek. Česká lékařská komora i zdravotnické odbory se dohodly s ministerstvem na růstu platů. Personální situace nemocnic, kterou krize s přesčasy ostře nasvítila, je nicméně stále napjatá. Pomohlo by, kdyby se do služeb na nemocničních pohotovostech aktivněji zapojili praktičtí lékaři, odlehčili by svým nemocničním kolegům. A proč lékařskou pohotovost? Praktici slouží jen sporadicky, když jde o jejich zákonnou povinnost. Je chyba managementu nemocnic, pokud pohotovosti nedokáže obsadit, nebo jde o neochotu či nízkou motivaci samotných lékařů.

  • A proti Karolíny Koubové.

  • Zdravím ředitele Nemocnice Slaný Štěpána Votočka do našeho přenosového vozu. Dobrý den.

Více z pořadu