Názory a argumenty

Petr Šabata: Úplně nesmyslný spor – spalovací motory versus klima

Názory a argumenty

Petr Šabata: Úplně nesmyslný spor – spalovací motory versus klima
Nabíjení elektromobilu

Plus

Nedávno vydal panel OSN pro změnu klimatu zatím nejobsáhlejší varovnou zprávu, ale Evropa se poslední dny víc soustředila na to, jak prodloužit život autům se spalovacími motory. Ta Evropa, která se v Pařížské dohodě v roce 2015 zavázala, že udrží oteplování planety pod úrovní 1,5 stupně Celsia ve srovnání s předprůmyslovým obdobím.
Petr Šabata

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Minulý týden vydal panel OSN pro změnu klimatu zatím nejobsáhlejší varovnou zprávu, ale Evropa se víc soustředila na to, jak prodloužit život autům se spalovacími motory. Ta Evropa, která se v Pařížské dohodě v roce 2015 zavázala, že udrží oteplování planety pod úrovní jednoho a půl °C ve srovnání s před průmyslovým obdobím, a proto omezí vypouštění skleníkových plynů do atmosféry na polovinu do roku 2030 a úplně v 50. letech tohoto století. Doprava se přitom na problému podílí celou šestinu. Jakoby levá ruka nevěděla, co dělá pravá. Česká společnost má na klimatickou změnu jasný názor. Podle dvou velkých průzkumu ČRo a Masarykovy univerzity v Brně se více než 80 % obyvatel domnívá, že klimatická změna existuje. Je způsobená člověkem a k jejímu řešení je nezbytná i změna lidské činnosti. Téměř dvě třetiny říkají, aby se začalo hned. A pozor, rovněž dvě třetiny lidí si myslí, že Česko by mělo snižovat emise bez ohledu na to, zda se stejně zachovají i ostatní země a v otázkách klimatu není společnost rozdělená. Citované názory zastává město i venkov, muži i ženy, mladí i staří lidé. Neplatí na ně strašení. Řešení klimatické změny vnímají přes ochranu české krajiny a očekávají zásadní kroky od vlády, jsou ochotní různě a spíše opatrně omezovat vlastní uhlíkovou stopu. Aktuální zpráva klimatického panelu OSN nestraší, ale připomíná známé skutečnosti. Především že překročení oné hranice jeden a půl °C přinese zcela jistě větší sucha, záplavy, vlny veder a další extrémy, neúrodu, vymírání druhů a masivní migraci z neobyvatelných částí světa. S tím vším bude velmi obtížné se vyrovnat. V této chvíli ovšem zcela pochopitelné, že obavy z následků klimatické změny zastínily obavy z krizí aktuálních. Po COVIDu přišla ruská agrese na Ukrajinu. Válečná krize se promítla do vysoké inflace a ekonomických potíží. Mnoho domácností ano, energetická krize urychlí odklon od fosilních paliv a při výrobě elektřiny z nich se uvolňuje celá čtvrtina všech skleníkových plynů. Na druhou stranu se teď pozornost vlád, firem i občanů upírá k určitě v Evropě víc k válce než ke klimatu. Je také málo pochopitelná snaha, v níž hraje důležitou roli vláda Petra Fialy. Změnit dohodu, že po roce 2035 nebude možné prodávat nová auta se spalovacími motory. Přitom byla dosažena za českého předsednictví Radě EU. Automobilky s termínem počítají a investují stovky miliard do elektromobility a v Evropě, Americe i v Číně. A najednou chtějí Češi, Němci, Italové a další země rok 2035 prolomit možnosti využívat i později syntetická paliva, která ovšem experti považují za slepou uličku. Pozor, není řečeno, emisní normy Euro 7 s platností od roku 2025, kterou je opravdu potřeba změnit, není příliš srozumitelné i s přihlédnutím k názorům veřejnosti na změnu klimatu. Proč řada politiků, hlavně z ODS ve vládě i v parlamentu považuje jízdu v autě se spalovacím motorem za základní lidské právo a boj za spalování. Jakým říká europoslanec Alexandr Vondra za boj o udržení demokracie.

Ostatní také poslouchají