Názory a argumenty

Petr Šabata: Je na tom Česko po 34 letech stejně špatně jako obdivovaný Západ?

Názory a argumenty

Petr Šabata: Je na tom Česko po 34 letech stejně špatně jako obdivovaný Západ?
Pražský hrad

Plus

„Skutečnost, že se střední Evropou 30 let po roce 1989 valí stejná vlna nacionalistického populismu, jež otřásá řadou dalších evropských zemí i Spojenými státy, je svého druhu perverzním holdem tomu, jak úspěšná celá transformace byla,“ napsal v roce 2019 o polistopadovém vývoji historik, velký znalec střední Evropy Timothy Garton Ash. Profesor z Oxfordu teď křižuje svět se svou novou knihou Evropa, náš domov a v Praze se zastavil v předvečer 17. listopadu.
Petr Šabata

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Skutečnost, že se střední Evropou, 30 let po roce 989 valí stejná vlna nacionalistického populismu, jež otřásá řadou dalších evropských zemí i Spojenými státy, je svého druhu perverzním holdem tomu, jak úspěšná celá transformace byla, napsal v roce 2019 o polistopadovém vývoji historik, velký znalec střední Evropy Timothy Gartner Ash, prof. z Oxfordu, teď křižuje Evropu se svou novou knihou Evropa náš domov a v Praze se zastavil v předvečer 17. listopadu. Můžeme tento perverzní holt brát vážně jako příznivé hodnocení, protože politický a občanský vývoj v Česku nejde vytrhnout ze středoevropského regionu, vývoje v celé Evropě ani od globálních trendů. Což jistě nic nemění na vadách české demokracie a nespravedlnosti, s jakou dopadají na část společnosti. Timothy Gartner Ash ale v aktuální knize upozorňuje na jednu klíčovou skutečnost, která ovlivnila vývoj v postkomunistických zemích výrazněji než chyby politiků. A že jich nebylo málo, nebo lhostejnost občanů. V 80. letech 20. století se měnila struktura demokratického kapitalismu, tedy toho systému, k němuž po roce 989 střední a východní Evropa směřovala. Pod heslem zpátky do Evropy padaly překážky v obchodování, investicích, odtoku kapitálu, nastupovala globalizace, klesl význam průmyslové výroby, zvýšil se podíl služeb, především těch finančních. Počítače a další nové technologie mění celý systém. Tento globalizovaný kapitalismus ale způsobil západu za finanční krize z roku 2008 vážný infarkt, upozorňuje Timothy Gartner Ash. A co postkomunistické země? Těm navíc chyběly sociální, právní, institucionální brzdy a protiváhy, které na západě drželi kapitalismus aspoň z části pod kontrolou. A ještě můžeme dodat, že lidé na východě na rozdíl od západu neměli takřka žádné zkušenosti se sociální a majetkovou nerovností, která najednou byla do očí a způsobovala a způsobuje rozčarování. Když mezi nepřátele svobody a demokracie přiřadíme ještě například sociální sítě, dezinformace a válečnické putinovské Rusko, je vlastně malý zázrak, že Česko pevně ukotvena v EU a NATO a že ona vlna nacionalistického populismu zde má o dost méně nebezpečné projevy než v Maďarsku, Polsku, teď opět na Slovensku. O některých dalších zemích bývalého sovětského bloku nemluvě. Což jistě není důvod k sebe uspokojení, protože právě sebe uspokojení a naše pohodlnost a nadutost, jak řekl ČRo Plus, jsou nahrávkami populistům všeho druhu. Naopak je dobré si vždy, aspoň 17. listopadu připomenout, že to Den boje za svobodu a demokracii se dvěma letopočty vedl. Roku 1989 si připomínáme rok 939. Tehdy po protinacistické demonstraci 28. října a studentském shromáždění při pohřbu studenta Jana Opletala v noci ze 16. na 17. listopadu nacistické bezpečnostní složky pozatýkaly stovky studentů, devět z nich bez soudu popravili a více než 1000 jich odvezli do koncentračního tábora. Právě toto delší ohlédnutí nakonec souzní se slovy prof. š je v citovaném eseji z roku 2019 boj za svobodu nikdy nedospěje ke konečnému vítězství. Každá generace jej musí svádět znovu.

Ostatní také poslouchají