Názory a argumenty

Lída Rakušanová: Sto let budování státu

Názory a argumenty

Lída Rakušanová: Sto let budování státu
Tomáš Garrique Masaryk

Plus

Je to sto let, co na troskách habsburské monarchie vznikaly národní státy. Československo k nim ale nepatřilo. Nebylo totiž státem národním, ale mnohonárodním.
Lída Rakušanová