Názory a argumenty

Kateřina Perknerová: Dezinformace a názory. To je rozdíl

Názory a argumenty

Kateřina Perknerová: Dezinformace a názory. To je rozdíl
Petr Drulák

Plus

Pravda je pravda, ne skoro pravda, nebo o kousek méně pravda. Řekl před několika lety na konferenci o nové společenské smlouvě právník Karel Havlíček. V době, kdy jsou sociální sítě zaplaveny smetím výmyslů, konstrukcí a fikcí, jejichž cílem je tvářit se jako čirá pravda, jde o tezi stále hůře uchopitelnou. Nikoli v její podstatě, nýbrž projevu.
Kateřina Perknerová

Ostatní také poslouchají