Názory a argumenty

David Klimeš: Co bude pod stromečkem? Nouzový stav

Názory a argumenty

David Klimeš: Co bude pod stromečkem? Nouzový stav
lockdown

Plus

Česko musí mít během nezvládnutých covidových vln vždy něco extra. Aktuálně není jasné, v rámci jaké právní úpravy bychom měli v následujícím měsíci umírat. Od února sice platí speciální pandemický zákon, který byl přijat právě pro řízení boje s covidem. Ale ejhle, stačí zhoršení situace a celý pandemický zákon je nanic. Proto se nyní už zase odehrává absurdní volba mezi příliš slabým stavem nebezpečí a příliš silným nouzovým stavem. Ani jedno přitom nevyhovuje.
David Klimeš