Natura

Globální oteplování není mýtus

Natura

Globální oteplování není mýtus
Satelitní snímek oblasti východního pobřeží USA. Dráhy lodí jsou zřetelně viditelné, tvoří je oblaka zplodin. Doprava se významně podílí na tvorbě skleníkových plynů.

Plus

Globální změny klimatu jsou ve vědeckých kruzích často diskutovaným tématem. Existují názory, které hrozbu klimatické změny zpochybňují. Světově uznávaný francouzský klimatolog Jean Jouzel však mezi ně nepatří.

Ostatní také poslouchají