Natura

Bude se rozšiřovat polský uhelný důl Turów?

Natura

Bude se rozšiřovat polský uhelný důl Turów?
Natura

Plus

Polské úřady udělily povolení k zahájení studie EIA. Ta má posoudit, jaký vliv by mělo rozšíření uhelného dolu na česko-polsko-německém trojmezí vliv na životní prostředí.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají