Natura

Bude se rozšiřovat polský uhelný důl Turów?

Natura

Bude se rozšiřovat polský uhelný důl Turów?
Informace o obrázku

Polské úřady udělily povolení k zahájení studie EIA. Ta má posoudit, jaký vliv by mělo rozšíření uhelného dolu na česko-polsko-německém trojmezí vliv na životní prostředí.