Názory a argumenty

Petr Šabata: Občané volají po řešení klimatu, ale vláda je opatrná a němá

Názory a argumenty

Petr Šabata: Občané volají po řešení klimatu, ale vláda je opatrná a němá
Sokolovská uhelná

Plus

Dvě třetiny lidí si myslí, že Česká republika by měla snižovat emise skleníkových plynů bez ohledu na to, zda se stejně zachovají i ostatní země. To je jedno z výrazných a překvapivých zjištění výzkumu, který představili experti z Katedry environmentálních studií Masarykovy univerzity a Green Dock a kterého se zúčastnilo reprezentativních 2762 dotazovaných.
Petr Šabata

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají