Natura

Bohatá je škála parazitických rostlin v naší přírodě

Natura

Bohatá je škála parazitických rostlin v naší přírodě
Kokrhel menší

Plus

Parazitické rostliny se v naší přírodě vyskytují poměrně hojně. Každý si jistě vybaví například jmelí v korunách stromů, ale existují i jiné skupiny a dnes probíhá na tomto poli intenzivní výzkum. Na otázku, co to vlastně parazitismus u rostlin je, odpovídal doktor Jakub Těšitel z Katedry botaniky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity.