Natura

2. února je Světový den mokřadů - tedy bažin, močálů, rašelinišť, slatí a slanisek

Natura

2. února je Světový den mokřadů - tedy bažin, močálů, rašelinišť, slatí a slanisek
Natura

Plus

Člověk mokřady v časech klimatických změn potřebuje jako zásobárnu vody. Jednu z největších revitalizací rašelinišť připravil NP Šumava. Připravila Markéta Ševčíková

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají