Natura

Že Dunaj-Odra-Labe propojí všechny vodní prvky? Spojené jsou přirozeně, kanál je rozpojí, varují experti

Natura

Že Dunaj-Odra-Labe propojí všechny vodní prvky? Spojené jsou přirozeně, kanál je rozpojí, varují experti
Hraniční meandry řeky Odry

Plus

Podle zastánců je obří vodní stavba propojující tři hlavní evropská rozvodí řek Dunaj, Labe a Odry důležitým projektem v boji proti klimatickým změnám. Vlastimil Karlík ze sdružení Arnika ale varuje: „Bude fungovat v podstatě jako odvodňovací kanál – vezme vodu z krajiny, ovlivní výšku hladiny vody v půdě a tím zase změní podmínky pro různé chráněné biotopy, zejména lužní lesy.“

Více z pořadu