Náš host

Uprostřed davu s fotoaparátem

Náš host

Uprostřed davu s fotoaparátem
Náš host - vizuál

Plzeň

Svůj pohled na současnost a budoucnost dokumentární fotografie popisuje a svoji profesi fotografa přibližuje Václav Podestát z Kralovic. Fotografovat začal v roce 1978.

Ostatní také poslouchají