Náš host

Přál bych si, abychom patřili k nejlepším pracovištím v zemi, říká prof. Jiří Moláček

Náš host

Přál bych si, abychom patřili k nejlepším pracovištím v zemi, říká prof. Jiří Moláček
Prof. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D. - přednosta Chirurgické kliniky LF UK a transplantačního centra FN Plzeň

Plzeň

Už rok zastává funkci přednosty Chirurgické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Transplantačního centra Fakultní nemocnice Plzeň. Jaký byl uplynulý rok očima prof. MUDr. Jiřího Moláčka, Ph.D a jaké plány a přání má do budoucna?
Michaela Vondráčková

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Čas pro setkání s hostem, kterým je dnes prof. Jiří Moláček, přednosta chirurgické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a transplantačního centra Fakultní nemocnice.

  • Plzeň. Dobrý den. Dobrý den. Děkuji mnohokrát za pozvání. Rovnou také dodávám, že v této pozici přednosty kliniky působíte tedy přesně rok. Už bilancujete? Ono se to nabízí. Člověk se asi neubrání. Jaký byl pro vás ten rok nové funkci?

  • Tím trochu jsem si sám před sebou bilancovala. I se svým týmem jsme si po roce probírali, jestli to, s čím jsem do toho šel, s nímž se nám to podařilo splnit, a i to, jestli ty úkoly, které jsem si dával při nástupu do té funkce, jestli jsme v nich úspěšní a takže ano, bilancujeme a připravujeme se na další další výzvy.