Náš host

Pacientem na zkoušku. Zážitkové kurzy pomáhají dobrovolníkům s péčí o nemocné

Náš host

Pacientem na zkoušku. Zážitkové kurzy pomáhají dobrovolníkům s péčí o nemocné
Kurz péče o pacienta, který pořádá Český červený kříž

Rádio vašeho kraje

Když se načas ocitnete v kůži nemocného, rázem pochopíte, jak takovému člověku účinně pomoct. V praxi si to ověřují účastníci kurzů Českého červeného kříže.

Ostatní také poslouchají