Náš host

Charita Česká republika letos slaví 100 let

Náš host

Charita Česká republika letos slaví 100 let
Aleš Klůc

Plzeň

Charita Česká republika pomáhá už celé století. Potřebné provází na jejich cestě životem. Kdo stál u zrodu a jak funguje organizace tohoto typu? Komu a jak je zapotřebí pomáhat. Má pomoc vůbec nějaké hranice a parametry? I o tom mluvil Aleš Klůc, ředitel Farní charity Karlovy Vary.
Pavlína Kyselová