Leonardo Plus

Sňatky z rozumu aneb Exkurz do manželství našich předků

Leonardo Plus

Sňatky z rozumu aneb Exkurz do manželství našich předků
Svatba arcivévody Karla Františka Josefa (později císaře Karla I. Habsburského) a princezny Zity Bourbonsko-Parmské 21. října 1911. Vpravo císař František Josef I.

Plus

Dívky a ženy všech dob se vždy na vdavky těšily a upínaly k nim i velké naděje. Jakou změnu znamenalo pro svobodnou ženu minulých staletí to, že vstoupila do svazku manželského? Hostem Leonarda Plus je historik a etnolog Martin Šimša, ředitel Národního ústavu lidové kultury.
Markéta Ševčíková

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Žijeme v době, která nepřeje sňatkům a tento trend je patrný od 90. let. V roce 990 mělo chuť vydat se na společnou cestu životem 96 % lidí, v roce 2013 už to bylo jen 59 % a loni vstoupilo do manželství jen 47000 snoubenců, což bylo o 17 % méně než v roce předchozím. Ubývá nevěst pod 30 let a navíc patříme k zemím s největší rozvodovostí vůbec. Naši předkové v minulých staletích by se tomuto našemu počínání velmi divili. Pro ně byl totiž sňatek jednou z nejzásadnějších událostí v životě. A vůbec ne kvůli naplnění romantických tužeb, ale kvůli přežití. A právě únor byl už od 15. století měsícem svatebním. Proč právě únor a za jakých okolností bylo možné uzavírat sňatek? Proč bylo pro ženy důležité věnovat a jaký byl průměrný věk nevěst a proč byli mladí muži běžně ochotni vzít si ženu o řadu let starší? O tom všem bude dnešní Leonardo. Plus přínosný poslech vám přeje Markéta Ševčíková.

  • Leonardo.

  • Norským jiným bych tento úžasný čas, který byl i pro naše předky velmi zajímavý, měla probrat než s naším tradičním průvodcem životem našich předků, doktorem Martinem Šimšou, ředitelem Národního ústavu lidové kultury. Dobrý den. Dobrý den. Pane řediteli. My už jsme si jedenkrát velmi letmo o období, které patřilo k těm nejoblíbenějším pro naše předky, vyprávěli. My už jsme se teď sice ocitli v době postní, ale my se do toho masopustu přece jenom musíme vrátit a přikročíme k tématu, které jsme si dnes vytyčili jako hlavní, a to byly sňatky. Proč se ty svatby konaly právě v tom únoru? Bylo to proto, že nebylo moc práce nebo to mělo nějaký hluk?

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají