Leonardo Plus

Golfský proud zpomaluje. Paradoxně to v Evropě může znamenat oteplení, varuje klimatolog

Leonardo Plus

Golfský proud zpomaluje. Paradoxně to v Evropě může znamenat oteplení, varuje klimatolog
Půda je vyschlá a popraskaná

Plus

Globální změna klimatu přináší vlny veder i extrémní deště. Zásadní vliv má také na stav oceánů. Nejen že podněcuje nárůst hladiny, ale také ovlivňuje systém mořských proudů. Ty zkoumá host Leonarda Plus, přední německý klimatolog a oceánograf Stefan Rahmstorf z postupimského Institutu pro výzkum změny klimatu. Podílí se mimo jiné na výzkumu cirkulace proudů v mořích. „Výzkumy ukázaly, že tato cirkulace zpomalila na nejnižší tempo za více než tisíc let,“ upozorňuje. 
Štěpán Sedláček

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Postupující změna klimatu přináší vlny veder i extrémní deště. Zásadní vliv má také na stav oceánů. Nejen že podněcuje nárůst hladiny, ale také ovlivňuje systém mořských proudů. I tomu se ve svých výzkumech věnuje první z mých dnešních hostů, kterým je přední německý klimatolog a oceánografa Štefan Ransdorf z postupimského Institutu pro výzkum změny klimatu. Na něj pak naváže jeho kolegyně působící ve stejné instituci, ekonomka Klaudia Ginterová, která se podílí na velké výzkumné iniciativy desítek institucí financované německou vládou, která pro Spolkovou republiku připravuje podrobné scénáře, jak dosáhnout rychlého snížení emisí skleníkových plynů a podpořit tak ochranu klimatu. Podnětný poslech dnešního pořadu vám přeje Štěpán Sedláček.

  • Leonardo.

  • Badatelé z postupimského Institutu pro výzkum změny klimatu už před 10 lety s využitím statistické analýzy prošli data z meteorologických stanic po celém světě a porovnávali je s obdobím mezi roky 1951 až 980. Zaměřili se přitom na vedra, která trvala několik týdnů a rekordní srážky po 10 letech, prozkoumali, jak se pod vlivem změny klimatu tyto jevy dále vyvíjejí. Jak podotýká jeden z autorů nové studie, klimatolog Štefan Ransdorf, globální oteplení o zhruba čtvrtinu stupně za poslední dekádu souvisí s projevy, které nemají obdoby.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají