Jak to vidí...

Tomáš Vanča. Co ho přivedlo od stavby železničních modelů k obnově skutečné dráhy?

Jak to vidí...

Tomáš Vanča. Co ho přivedlo od stavby železničních modelů k obnově skutečné dráhy?
Zbigniew Czendlik

Dvojka

K čemu v minulosti na Kolínsku sloužily řepařské drážky? Co Tomáše Vanču přivedlo od stavby železničních modelů k obnově skutečné dráhy? Bylo těžké sehnat úzkokolejnou lokomotivu a vagony pro turistické jízdy? Prokázala se v průběhu rekonstrukčních prací platnost rčení, že všechno zlé je pro něco dobré? Má obnovená řepařská drážka svůj jízdní řád? Komu dělá největší radost? Co to jsou řepánky? Je pro Tomáše Vanču při realizaci jeho nápadů důležitá víra?
Zbigniew Czendlik

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají