Jak to bylo doopravdy

Zrádce v československé armádě na prahu války. Edmund Kalmár dodával informace nacistům

Jak to bylo doopravdy

Zrádce v československé armádě na prahu války. Edmund Kalmár dodával informace nacistům
Českoslovenští vojáci v zahraničních uniformách

Plus

Do 30. let vstoupil svět v mimořádně tíživých podmínkách, které souvisely s velkou hospodářskou krizí. Toho dokázali bravurně využít nacisté v sousedním Německu, kteří poukazovali nejen na zátěž splácení německých reparací, ale i na potupné postavení Německa v rámci geopolitických vztahů a bídu obyvatel státu. Svět se pomalu blížil k dalšímu válečnému střetnutí. Obavy demokratického Československa narůstaly a bylo třeba na ně reagovat.
Ivana Chmel Denčevová

Účinkuje: historik Jiří Plachý
Připravila: Ivana Chmel Denčevová
Režie: Michal Bureš
Premiéra: 2. 3. 2020

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají