Jak to bylo doopravdy

Proti křesťanům vedl papež jen jednu křižáckou výpravu. A to proti zemím Koruny české, říká historička

Jak to bylo doopravdy

Proti křesťanům vedl papež jen jednu křižáckou výpravu. A to proti zemím Koruny české, říká historička
Alfons Mucha: Jiří z Poděbrad

Plus

Křižové nebo křižácké výpravy probíhaly především koncem 11. století. Vyhlašoval je papež a směřovaly do Svaté země, kde Jeruzalém a další pro křesťany svatá místa, obsadili nejdřív Arabové a pak Turci. Papežská kurie je chtěla pro křesťany znovu získat. Skupina těch, kteří nevyznávali křesťanství a byli označováni jako pohani, byla poměrně početná. Ale jen jedna křižácká výprava byla namířena proti celému státu: proti zemím Koruny české.  
Ivana Chmel Denčevová

Účinkuje: historička Eva Doležalová
Hrají: Lukáš Hlavica, Miroslav Mejzlík, Jiří Hromada, Svatopluk Schuller
Připravila: Ivana Chmel Denčevová
Režie: Michal Bureš
Premiéra: 8. 1. 2024

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Jak to bylo doopravdy?

  • Z Poděbrad v ten den, který byl uprostřed mezi Ladislav obou smrtí a pohřbem, povolal předáky a řekl, že Královou smrtí nekončí doba jeho správcovství, a tvrdil, že země mu byla svěřena až do svatodušních svátků. Ozbrojenému člověku se nikdo neodvážil namítnout, že jeho vláda skončila smrtí toho, kdo mu ji svěřil. Pražané se bez prodlení poddali jeho správcovství. Huňát, jeho syn Matyáš přibyl toho dne, kdy král zemřel, v průvodu z Vídně do Prahy a dostal se do moci Jiřího. Nedlouho nato byl zvolen uherským králem a propuštěn. Na velké záruky. Z vězení se povznesl ke královské vládě.

  • Napsal EU. Ne, já se Silvio pikolo miny ve své knize historie česká otázkou tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je proti českému králi nebyla vyhlášena křižácká výprava. Ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová. Slyšíme-li Jiří z Poděbrad, ocitáme se v období kolem poloviny 15. století. Jaká to byla doba pro země Kč? Otázka pro hosta pořadu, historičku doktorku Evu Doležalovou.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají