Příběhy 20. století

Akce P – likvidace řeckokatolické církve v Československu. Příběh Ivana Ljavince a Jána Eugena Kočiše

Příběhy 20. století

Akce P – likvidace řeckokatolické církve v Československu. Příběh Ivana Ljavince a Jána Eugena Kočiše
Zleva Vasiľ Hopko, Metoděj Dominik Trčka a Pavel Peter Gojdič ve východoslovenské vesnici Nižné Repaše

Plus

Řeckokatolická církev je svéráznou součástí katolického společenství. Uchovává tradice a zvláštnosti východního křesťanství a zároveň bezvýhradně uznává primát římského papeže. Vznikla na pomezí východu a západu, zahrnuje především Ukrajince, Poláky, Slováky a Rusíny, v České republice se k ní hlásí několik tisíc lidí.
Adam Drda

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají