Host Dne na Moravě

Bohatá historie, meziválečná krize i nová éra. Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně slaví 150 let

Host Dne na Moravě

Bohatá historie, meziválečná krize i nová éra. Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně slaví 150 let
Stálá expozice Design 2000+ v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Brně

Brno

Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně je ozdobou jihomoravské metropole už sto padesát let. Patří tedy mezi deset nejstarších institucí tohoto typu na světě. A svého času je počítali i mezi nejvýznamnější, protože stálo v čele Svazu rakouských uměleckoprůmyslových muzeí.
Zuzana Kopuletá

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají