Historie Plus

Vlasovci – vojáci mezi dvěma totalitami

Historie Plus

Vlasovci – vojáci mezi dvěma totalitami
Generál Andrej Andrejevič Vlasov

Plus

O kontroverzní témata naše historie skutečně nemá nouzi. Patří mezi ně i pomoc vlasovců Pražskému povstání v boji proti německým okupantům. Za minulého režimu se o podílu vlasovců na osvobození Prahy vůbec nemluvilo. Výmluvný fakt, že rudoarmějci vjíždějící ráno 9. května 1945 do našeho hlavního města byli vítání hesly Svobodná Praha vítá Rudou armádu, se cudně tajil. O to větší a bouřlivější diskuse se o vlasovcích vedou v posledních 30 letech. (Repríza z roku 2020.)
Veronika Kindlová

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Pražské povstání v květnu 1945 a s ním spojené osvobození našeho hlavního města od německých okupantů patří ke kapitolám našich dějin, které byly v minulosti všelijak zkreslovány a dodnes se o nich vedou debaty a spory. Jejich hlavním předmětem je úloha vlasovců. Právě u nich, tedy o Ruské osvobozenecké armádě, si budeme v následujících minutách povídat. U poslechu vás vítá Veronika Kindlová.

  • Historie Plus.

  • A skočíme rovnýma nohama do pražského květnového povstání v roce 1945. Významnou úlohu v něm hrál rozhlas. Byl to rozhlasový redaktor Zdeněk Mančal, který svou slavnou větou je sex hodin naznačil, že už to prasklo. Povstání proti německým okupantům je tady. Následně rozhlasové vysílání vzali do rukou povstalci. Vysílali prosby o pomoc, informace o bojích s Němci, ale také slova povzbuzení. A někdy zhruba šestého května odvysílali také tuto zprávu. Problém toho byla pod Zbraslav a Berouna odstupují na právu oddíly generála Vlasova, které se vydaly na naší bránu a po ní proti němu tu chvíli bylo vysíláno, aby na ně nerozptýlilo to, aby neumřeli. Tohoto vysílání vojáků generála Vlasova na levý rukáv i velká písmena.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají