Folklorní notování

Poslední formíři v Evropě

Folklorní notování

Poslední formíři v Evropě
Cimbál připravený pro Marcela Commendanta

Rádio vašeho kraje

Starodávní formíři Milan Bartoš a Jaroslav Plucha ze Dvora Králové nad Labem jsou posledními formíři pro modrotisk nejen v České republice, ale i v Evropě. Oba dokáží opravit tradiční formy pro modrotisk, nebo vyrobit podle starobylých postupů nové.

Ostatní také poslouchají