Folklorní notování

Velikonoce jinak aneb slavnostní jízdy na Horní Lužici

Folklorní notování

Velikonoce jinak aneb slavnostní jízdy na Horní Lužici
Velikonoce v jižních Čechách

Rádio vašeho kraje

Velikonoce dnes vnímáme především jako svátky přicházejícího jara, pro naše předky a jejich hospodářský, křesťanský a zvykoslovný rok šlo ale o svátky nejvýznamnější.
Markéta Ševčíková