Ex libris

Neviditelná moc. Detailní pohled na vznik mafie na Sicílii a její rozrůstání do celého světa

Ex libris

Neviditelná moc. Detailní pohled na vznik mafie na Sicílii a její rozrůstání do celého světa
Mafiáni (zleva): Paul Ricca, Salvatore Agoglia, Lucky Luciano, Meyer Lansky, John Senna, Harry Brown v roce 1932

Plus

Romantizující představy o mafii pocházejí z knižního a filmového zpracování. Jejich jádro je však pravdivé. Kde se vzala mafie a proč vůbec vznikla?
Michaela Krčmová

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Romantizující představy o mafii, tak jak nám je předkládá filmové či románové zpracování, mají reálný základ. Kde jsou však skutečné kořeny celosvětově rozšířeného organizovaného zločinu? V evropských podmínkách se mafie zrodila v oblasti tzv. zlatého rohu u sicilského Palerma. Tato část Sicílie je také východiskem knihy francouzského historika žáka 10. Viktor nazvané neviditelná moc, mafie a stát v moderních evropských demokraciích. Knížka v překladu Martina Pokorného vyšla v roce 2023 v nakladatelství maraton. Příjemný poslech přeje Michaela Krčmová.

  • Exlibris.

  • Sicílii prošli v minulosti mnohé kultury, které tam zanechali svůj otisk. V 19. století byla součástí na polského království, později království obojí. Sicílie. Na ostrově vládla španělská šlechta vlastnící ohromné plochy půdy. Tady také začíná příběh mafie. Oblast Zlatého rohu je území přibližně o rozloze 100 km čtverečních proslulé pěstováním citrusovou viníků plantáže, na níž v 19. století rostly sicilské pomerančovníky a citroníky, představovali vedle olivových hájů, hlavní zdroj bohatství baronů a statkářů. V zájmu získání co největšího půdního vlastnictví docházelo ke spolčení mezi barony, správci jednotlivých statků a organizovanými bandity. Historická teze o tom, že mafie je dílem chudinských vrstev, jež si na svoji ochranu vytvořili alternativní strukturu, není pravdivá. Od začátku celého procesu do něj byla zapojena i šlechta.

Více z pořadu