Ex libris

Jak si žijí „říční krysy“? Vydejte se s Ex libris mezi obyvatele unikátní osady na Mississippi

Ex libris

Jak si žijí „říční krysy“? Vydejte se s Ex libris mezi obyvatele unikátní osady na Mississippi
Macon Fry, americký spisovatel

Plus

„Vždycky jsem věděl, že budu žít u řeky,“ vyznává se americký spisovatel Macon Fry ve své knize Říkali nám říční krysy. Jen nevěděl, že tou řekou bude majestátní Mississippi a že u ní bude bydlet ve městě jazzu a karnevalu, v New Orleans. A že jeho obydlí bude v roce 2021, kdy kniha vyšla, jedním z posledních 12 domů, které tu stojí na kůlech přímo ve vodě až za hrázemi, které město chrání před povodněmi a stoupající hladinou moří.
Daniela Vrbová

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Vždycky jsem věděl, že budu žít u řeky, vyznává se autor naší dnešní knihy. Jen možná vždycky nevěděl, že tou řekou bude majestátní Mississippi a že u ní bude bydlet ve městě jazzu a karnevalu v New Orleans a jeho obydlí bude v roce 2021, kdy kniha vyšla, jedním z posledních 12 domů, které tu stojí na kůlech přímo ve vodě až za hrázemi, které chrání město před povodněmi a stoupající hladinou moří. Své půvabné vyprávění a důkladnou historickou studii o lidech, jimž svobodu a naplněný život dává každodenní kontakt. S legendárním veletokem opatřil spisovatel Martin Frei titulem říkali nám říční krysy. Poslechu vás zve Daniela Vrbová.

  • Exlibris.

  • Od titulu knihy, která zatím vyšla jen anglicky, potom najdeme zvláštní slovo, kterému nerozumí ani všichni Američané, natož aby mělo svůj oficiální český překlad. Dallas večer se tlumen. To v New Orleans výraz večer označuje podle zákonů státu Louisiana, jimž New Orleans podléhá. Cituji navýšení, které se postupně a neznatelně vytvořilo na břehu řeky nebo vodního toku. Konec citátu.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají