Auditorium

1990 – bezvízový styk se Spolkovou republikou Německo

Auditorium

1990 – bezvízový styk se Spolkovou republikou Německo
Cestovní pas

mujRozhlas

Před 30 lety mohli poprvé českoslovenští občané cestovat bez víz do SRN a zároveň bylo v západních Čechách otevřeno několik nových hraničních přechodů (Rozhlasové noviny, 1. 7. 1990).

Ostatní také poslouchají