Víkendová příloha

Osobnosti emigrace z území Ruské říše v meziválečném Československu

Víkendová příloha

Osobnosti emigrace z území Ruské říše v meziválečném Československu
Moskva 1910 (ilustrační foto)

Vltava

Ve Slovanském ústavu Akademie věd České republiky bylo studium „dějin ruské emigrace v meziválečném Československu“ zahájeno v roce 1993. Po třiceti letech vyšly závěry bádání v knižní podobě. Vznikl objemný biografický slovník.
Milena M. Marešová

Ostatní také poslouchají