Česko – země neznámá

Zdolejte nejvyšší bod Křivoklátské vrchoviny jménem Brno. Cestou uvidíte Prahu

Česko – země neznámá

Zdolejte nejvyšší bod Křivoklátské vrchoviny jménem Brno. Cestou uvidíte Prahu
Televizní vysílač na vrchu Brno

Rádio vašeho kraje

Zveme vás na výlet do počátků turismu v českých zemích. Na konci 19. století putovali českou krajinou nadšenci, členové tehdy vznikající základny Klubu českých turistů, a vytyčovali trasy. Jednu z prvních najdeme v západních Čechách na Rokycansku. Kromě toho pojmenovávali turisté také kopce.

Více z pořadu