Archiv Plus

Mnohem více se napsalo a namluvilo, než skutečně zbudovalo. Ochrana přírody v rozhlasovém archivu

Archiv Plus

Mnohem více se napsalo a namluvilo, než skutečně zbudovalo. Ochrana přírody v rozhlasovém archivu
Těžba hnědého uhlí na Sokolovsku v roce 1955

Plus

Mohlo by se zdát, že ochrana přírody, zejména ta na dobrovolné bázi, je záležitostí velmi moderní a současnou. Opak je pravdou. První soukromé přírodní rezervace vznikaly už během první poloviny 19. století, a to i v českých zemích. Postupem času se ochrana přírody stala záležitostí občanskou.
Veronika Kindlová

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Mohlo by se zdát, že ochrana přírody, zejména ta na dobrovolné bázi, je záležitostí velmi moderní a současnou. Opak je pravdou. První soukromé přírodní rezervace vznikaly už během první poloviny 19. století, a to i v českých zemích. Postupem času se ochrana přírody stala záležitostí občanskou. Svědčí o tom i nahrávky dochované v rozhlasovém archivu. Některé z nich si v příštích minutách pustíme od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Veronika Kindlová. Archiv.

  • Po světové válce lidé unavení a znechucení lety napětí a v pražští jakoby náhle objevil i venkov a přírodu. Místo klidu a odpočinku, kde nervy ohřívají. A tu Dohnale, tak i ochrana přírody nebývalého rozmachu a pokora v československých zemích. Teprve tehdy se vlastně s ochranou přírody začal, ale mnohem více se napsalo a namluvilo než skutečně zbudovat.

  • Říkal ve své přednášce o ochraně rostlin ze srpna roku 1938 přední český botanik Ivan Klášterský. Je to nejstarší nahrávka týkající se ochrany přírody, kterou se mi podařilo v rozhlasovém archivu vypátrat. Celá trvá necelou čtvrt hodinu. Klášterský v ní shrnuje stav ochrany zejména flóry a zamýšlí se nad chybějící koncepcí.

Ostatní také poslouchají