Archiv Plus

Všesokolské slety aneb Mystéria demokracie

Archiv Plus

Všesokolské slety aneb Mystéria demokracie
Všesokolský slet v roce 1920

Plus

Historie společných sokolských cvičení, známých jako slety, se začala psát v roce 20. výročí založení Sokola. Pod heslem Tužme se! se první sokolský slet odehrál na Střeleckém ostrově v Praze v červnu 1882. Tisíce diváků tehdy přihlížely sestavám, z nichž obzvláště zaujala prostná pod vedením samotného Miroslava Tyrše.
Lukáš Peška