Toulky českou minulostí

54. schůzka: Břetislav a Spytihněv

Toulky českou minulostí

54. schůzka: Břetislav a Spytihněv
Král

Dvojka

Toulajíce se českou minulostí, setkáváme se na 54. schůzce. Naposledy si dnes budeme vyprávět o českém Achillovi (tuto lichotivou přezdívku věnoval knížeti Břetislavovi kronikář Kosmas). Minule jsme se s ním rozloučili v postavení opravdu nezáviděníhodném. Bylo to v Řezně, český panovník byl bos, v rouše kajícníka a klečel. Takto dával najevo německému králi Jindřichu III., kdo si po předchozích válkách může říkat vítěz a kdo je poražený.