O původu příjmení

Prokeš

O původu příjmení

Prokeš
O původu příjmení

Dvojka

Příjmení Prokeš vzniklo z rodného jména Prokop. To je mužské jméno řeckého původu, které vzniklo buď z řeckého prokoptó, což znamená „prospívající“, „zdárný“, „průkopník“, „cestu razící“, nebo z řeckého prokópos, což znamená „pohotový“, „připravený k boji“. Příjmení Prokeš je časté, v současnosti u nás žije 5 247 jeho nositelů.