Toulky českou minulostí

160. schůzka: Causa doktora Jana z Pomuka

Toulky českou minulostí

160. schůzka: Causa doktora Jana z Pomuka
Svatý Jan Nepomucký byl na tříobloukovém mostě vztyčen patrně pět let po jeho dokončení v roce 1717

Dvojka

Po sté šedesáté vás vítáme na pouti českou historií a po druhé se na ní zastavíme u postavy, kterou obestírá nejedno tajemství, nejeden omyl, nejedno nedorozumění.