Toulky českou minulostí

475. schůzka: Tajemný až detektivní případ Jiřího z Dráchova

Toulky českou minulostí

475. schůzka: Tajemný až detektivní případ Jiřího z Dráchova
Tvrz Dráchov

Dvojka

„Když čas přišel a všecko to, čehož k cestě tak daleké bylo potřebí, bylo zhotoveno, nejprve vykonali jsme pobožnost, jeden každý podle svého náboženství, žádajíce Pána Nejvyššího, aby nás v předsevzetí našem posilniti a na cestě opatrovati ráčil a seslal nám anjela svatého, kterýž by naše cesty řídil a spravoval.“