Toulky českou minulostí

451. schůzka: Hvězdná hodina Tovaryšstva Ježíšova, aneb O tom velké českém obracení

Toulky českou minulostí

451. schůzka: Hvězdná hodina Tovaryšstva Ježíšova, aneb O tom velké českém obracení
Andrea Pozzo: Alegorie jezuitské misijní práce, mezi 1691 a 1694

Dvojka

„Před jezuvity, jichžto nemalý počet nalézal se ve vojště našem, jak je jen spatřili, spínali ruce radostí velikou všickni katolíci, vinšujíce jim štěstí, kacíři, pouštějíce pláště své po větru, snímali také klobouky před nimi a podávali jim rukou dle onoho starého přísloví: časové se mění a lidí v nich a žádný nechtěl býti za nepřítele jejich.“

Ostatní také poslouchají