Ranní úvaha

Zelená hora a vyprahlá zem

Ranní úvaha

Zelená hora a vyprahlá zem
Zelená Hora

Vltava

Naše povídání jsme začali zázrakem spojeným se svatým Vojtěchem a stejně se pro tentokrát rozloučíme. Na řadě míst naší země se setkáváme s projevy lidového uctívání tohoto světce a zhruba polovina z nich se nachází na západě Čech. Vojtěchovy vrchy, kameny a studánky doplňují sochy, kaple a kostely postavené na jeho počest. Přes Plzeňsko totiž vedly jeho osudové cesty do Itálie.