Toulky českou minulostí

365. schůzka: Život pana Voka

Toulky českou minulostí

365. schůzka: Život pana Voka
Zámek Bechyně

Dvojka

„Od okamžiku, kdy se stal Petr Vok samostatným pánem, vnější rozdíly mezi ním a jeho bratrem se nápadně prohlubovaly. Vilém z Rožmberka postupoval v hodnostech a prosazoval se neustále výrazněji do popředí veřejného dění. Jeho touha po veřejných poctách a lesku rodového jména se s dosaženými úspěchy jen stupňovala.“

Ostatní také poslouchají