Jihočeská vlastivěda

Dvanáct panen s věnci na hlavách chodilo s procesím z Dvorce na Českobudějovicku do poutního místa Maria Zell

Jihočeská vlastivěda

Dvanáct panen s věnci na hlavách chodilo s procesím z Dvorce na Českobudějovicku do poutního místa Maria Zell
Věnec

České Budějovice

Obec Dvorec se nachází pouhé dva kilometry na jihovýchod od Borovan na Českobudějovicku při cestě do Trhových Svinů. Jak nasvědčuje jméno vsi, stával tu původně větší dvůr a patrně někdy během 13., či začátkem 14. století kolem něj vznikla osada. Někdejší dvůr s opevněnou tvrzí býval sídlem drobného šlechtického rodu až do první poloviny 16. století, kdy tvrz zpustla.
Zdeněk Zajíček

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají