Toulky českou minulostí

117. schůzka: Král rytíř

Toulky českou minulostí

117. schůzka: Král rytíř
Jan Lucemburský z triforia chrámu sv. Víta

Dvojka

„Léta Páně 1327 vrátil se opět český král Jan z rýnských krajin a přijel do města Pražského.“ A teď si prosím dobře povšimněte, kterak vítalo obyvatelstvo svého krále po sedmnácti letech jeho panování: „Při jeho příchodu je všechen lid s duchovenstvem zachvácen strachem a rozrušen nesmírnou hrůzou; poznal totiž všechen lid dlouhou zkušeností, že příchod tohoto krále není mírumilovný. nýbrž obtížný.“

Ostatní také poslouchají