Prahou křížem krážem

Svatého Václava připomínají v Praze kostely i vzácný reliéf

Prahou křížem krážem

Svatého Václava připomínají v Praze kostely i vzácný reliéf
Svatý Václav. Socha Josefa Václava Myslbeka

Rádio DAB Praha

Kníže Václav, zavražděný 28. září 935 svým bratrem Boleslavem, činil zázraky nejen po své smrti, ale prý už za svého života. Jedna oblíbená legenda vypráví, že Václav se zpozdil s příchodem na sněm u královského dvora. Král Jindřich Ptáčník přikázal všem přítomným, aby českému vévodovi, až dorazí, nikdo neprokazoval úctu. Když ale Václav přišel, sám král se s ním, ohromen, pozdravil. Viděl totiž nad jeho hlavou zlatý kříž a po jeho bocích dva anděly.

Ostatní také poslouchají